Tổng hợp mẫu đơn xin nghỉ việc mới nhất

1. Mẫu đơn xin nghỉ việc (Mẫu 1)

  Tải Về

2. Mẫu đơn xin nghỉ việc (Mẫu 2)

  Tải Về

3. Mẫu đơn xin nghỉ việc (Mẫu 3)

  Tải Về

4. Mẫu đơn xin nghỉ việc (Mẫu 4)

  Tải Về

5. Mẫu đơn xin nghỉ việc – Bản song ngữ

  Tải Về

Website www.thutucphaply.org là chuyên trang cung cấp các biểu mẫu, văn bản, thủ tục của công ty luật PL&Partners.

YÊU CẦU DỊCH VỤ PHÁP LÝ: Vui lòng liên hệ TẠI ĐÂY

Liên hệ ngay để được tư vấn: