Tổng hợp mẫu đơn xin nghỉ phép mới nhất

1. Mẫu đơn xin nghỉ phép (Mẫu 1)

  Tải Về

2. Mẫu đơn xin nghỉ phép (Mẫu 2)

  Tải Về

3. Mẫu đơn xin nghỉ phép (Mẫu 3)

  Tải Về

4. Mẫu đơn xin nghỉ phép (Mẫu 4)

  Tải Về

5. Mẫu đơn xin nghỉ phép – Bản tiếng Anh

  Tải Về

6. Mẫu đơn xin nghỉ phép – Bản song ngữ (Mẫu 1)

  Tải Về

7. Mẫu đơn xin nghỉ phép – Bản song ngữ (Mẫu 2)

  Tải Về

8. Mẫu đơn xin nghỉ phép dành cho cán bộ, công viên chức

  Tải Về

Website www.thutucphaply.org là chuyên trang cung cấp các biểu mẫu, văn bản, thủ tục của công ty luật PL&Partners.

YÊU CẦU DỊCH VỤ PHÁP LÝ: Vui lòng liên hệ TẠI ĐÂY

Liên hệ ngay để được tư vấn: