Mẫu đơn đề nghị nhận tiền hỗ trợ theo Nghị quyết 116

Ngày 01/10/2021 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg, trong đó, có hướng dẫn trình tự, thủ tục, cũng như ban hành các biểu mẫu để người lao động nhận tiền hỗ trợ theo Nghị quyết 116/NQ-CP. Cụ thể:

 

TRÌNH TỰ, THỦ TỤC ĐỀ NGHỊ NHẬN TIỀN HỖ TRỢ THEO NGHỊ QUYẾT 116: xem TẠI ĐÂY

A. Trường hợp người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp

Người sử dụng lập danh sách theo mẫu sau:

1. Mẫu số 02 (ban hành kèm Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg)

  Tải Về

2. Mẫu số 03 (ban hành kèm Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg)

  Tải Về

B. Trường hợp người lao động đã dừng tham gia bảo hiểm

Người lao động soạn mẫu đơn sau:

Mẫu số 04 (ban hành kèm Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg)

  Tải Về

Website www.thutucphaply.org là chuyên trang cung cấp các biểu mẫu, văn bản, thủ tục của công ty luật PL&Partners.

YÊU CẦU DỊCH VỤ PHÁP LÝ: Vui lòng liên hệ TẠI ĐÂY

Liên hệ ngay để được tư vấn: